Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 21 Qershor 2022

  Pasqyra e tregut të KE Indikatorët kryesor për TM1 2022

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre...lexo më shumë

 • Prishtinë, 08 Qershor 2022

  Njoftim për fillimin e procesit te konsultimit publik te “Rishikimi i Planit për Hapjen e Brezeve me vlerë të posaçme ekonomike për shërbime mobile IMT & IMT 2020”

  Në mbështetjen të nenit 3 paragrafi 1) dhe 2), nenit 9 paragrafi 3.6), nenit 10 paragrafët 4) dhe 12), nenit 45 paragrafi 1) dhe paragrafi 2), neni 54 paragrafët 1) dhe 2)...lexo më shumë

 • Prishtinë, 06 Qershor 2022

  Njoftim për fillimin e procesit te këshillimit publik te Draft Rregullores për ‘Pagesa vjetore për mbikëqyrje dhe të drejtën e përdorimit të Radio frekuencave’

  Në mbështetje të neneve; nenit 3, paragrafi 1), nenit 10, paragrafët 4) dhe 22), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit Nr....lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.