Lajmet e fundit

 • Raportimi i pasqyrave vjetore financiare Prishtinë, 03 Mars 2017

  Njoftim - Raportimi i pasqyrave vjetore financiare

  Në mbështetje të nenit 10, nenit 27, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikime Elektronike dhe Postare Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji); Rregullores...lexo më shumë

 • TreguKE Prishtinë, 21 Shkurt 2017

  Pasqyra e tregut të KE Indikatorët kryesor për TM4 2016

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre potencial...lexo më shumë

 • Foto ARKEP me AKEP Prishtinë, 03 Shkurt 2017

  Takim pune i ARKEP-it me AKEP-in e Shqipërisë

  Më datë 31 Janar 2017, përfaqësuesit e Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) të Republikës së Kosovës kanë zhvilluar...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.