Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 13 Maj 2019

  Njoftim për zbatimin e marrëveshjes për heqjen e roaming-ut ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë

  Në kuadër të zbatimit të Marrëveshjes për heqjen e çmimeve të shërbimeve roaming për rrjetet publike të komunikimeve të lëvizshme...lexo më shumë

 • Prishtinë, 10 Maj 2019

  Njoftim për Miratimin e dokumentit “Plani për Hapjen e Brezeve me vlerë të posaqme ekonomike”

  Në mbështetje të nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.6), nenit 10, paragrafi 4) dhe 12), nenit 45 paragrafët 1) dhe paragrafi 2), nenit 54 paragrafi 1),...lexo më shumë

 • Prishtinë, 19 Prill 2019

  Njoftim për miratimin e ‘Rregullores për Autorizime të Përgjithshme për ofrimin e shërbimeve postare’

  Në mbështetje të nenit 4, paragrafi 1), nenit 7 paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.2), përkatësisht nenit 8, nenit 16 paragrafi 1), paragrafi 2) dhe paragrafi 3.1), nenit 20, dhe...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.