Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 18 Mars 2019

  Pasqyra e tregut të KE Indikatorët kryesor për TM4 2018

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre...lexo më shumë

 • Prishtinë, 14 Mars 2019

  NJOFTIM PER FILLIMIN E PROCESIT TE KONSULTIMIT PUBLIK TE DOKUMENTEVE PER ANALIZEN E TREGJEVE ME PAKICE DHE ATO TE INTERKONEKCIONIT NE RRJETET E TELEFONISE FIKSE

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10, paragrafi 5), neni 31, paragrafi 8), neni 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) dhe 3) (tutje...lexo më shumë

 • Prishtinë, 24 Dhjetor 2018

  Vendim Nr 1279 - Miratimi i Këshillimit Publik të Draft Dokumentin për Përllogaritjen e WACC

  BoD i ARKEP-it në mbledhjen e 33-të me radhë të mbajtur me datë 10 dhjetor 2018, mori Vendim Nr. 1279 përmes te cilit miratoi fillimin e procesit të...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.