Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 26 Mars 2019

  Komunikatë për media

  ARKEP nga data 18 mars 2019 me përfaqësim të barabartë në BEREClexo më shumë

 • Prishtinë, 21 Mars 2019

  Njoftim për fillimin e Konsultimit Publik të draft dokumentit ‘Rregullorja për Autorizime të Përgjithshme për ofrimin e shërbimeve postare’

  Në mbështetje të nenit 4, paragrafi 1), nenit 7 paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.2), përkatësisht nenit 8, nenit 16 paragrafi 1), paragrafi 2) dhe paragrafi 3.1), nenit 20, dhe...lexo më shumë

 • Prishtinë, 19 Mars 2019

  Njoftim për fillimin e konsultimit për Rregullimin e tarifave me shumicë dhe pakicë të Roamingut si dhe ato të terminimit të thirrjeve mobile me Republikën e Shqipërisë

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 1), nenit 10, paragrafi 4), nenit 64, paragrafi 1), nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe nenit 82 paragrafi...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.