Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 03 Korrik 2019

  Pasqyra e tregut të KE Indikatorët kryesor për TM1 2019

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre...lexo më shumë

 • Prishtinë, 13 Qershor 2019

  Kryetari i Bordit të ARKEP z.Kreshnik Gashi, po merr pjesë në Seancën Plenare të Entit Evropian të Rregullatorëve të Komunikimeve Elektronike (BEREC)

  Kryetari i Bordit të Autoritetit Rregullativ të komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), z.Kreshnik Gashi është duke marrë pjesë në seancën plenare të...lexo më shumë

 • Prishtinë, 07 Qershor 2019

  Njoftim për fillimin e procesit të konsultimit publik për: Ripërtëritja e Autorizimeve individuale për të drejtën e shfrytëzimit të kapaciteteve frekuencore në brezet 900 dhe 1800 MHz për opera

  Në mbështetje të nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.6), nenit 10, paragrafi 4) dhe 12), nenit 45 paragrafët 1) dhe paragrafi 2), nenit 54 paragrafi 1),...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.