Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 21 Dhjetor 2017

  Komunikatë për Media

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) sqaron opinion publik se ka qenë dhe mbetet i përkushtuar në vazhdimësi për rregullimin e tregut të...lexo më shumë

 • Prishtinë, 21 Dhjetor 2017

  Pasqyra e tregut të KE _Indikatorët kryesor për TM3_2017

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre...lexo më shumë

 • Prishtinë, 01 Dhjetor 2017

  Njoftim për fillimin e procesit te këshillimit publik te Draft Rregullores per ‘Pagesa vjetore për mbikëqyrje dhe të drejtën e përdorimit të Radio frekuencave’

  Në mbështetje të neneve; nenit 3, paragrafi 1), nenit 10, paragrafët 4) dhe 22), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit Nr....lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.