Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 24 Dhjetor 2018

  Vendim Nr 1279 - Miratimi i Këshillimit Publik të Draft Dokumentin për Përllogaritjen e WACC

  BoD i ARKEP-it në mbledhjen e 33-të me radhë të mbajtur me datë 10 dhjetor 2018, mori Vendim Nr. 1279 përmes te cilit miratoi fillimin e procesit të...lexo më shumë

 • Prishtinë, 12 Dhjetor 2018

  Pasqyra e tregut te KE _Indikatoret kryesor per TM3_2018

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre...lexo më shumë

 • Prishtinë, 23 Nëntor 2018

  Njoftim për Fillimin e Procesit të Konsultimit Publik Për : ‘Planet e shpërndarjes dhe shfrytëzimit të brezeve të frekuencave 800 MHz, 900 MHz dhe 1800 MHz për shërbimet mobile të radio komunikim

  BoD i ARKEP-it në mbledhjen e 32-të me radhë të mbajtur me datë 02 Nëntor 2018, mori Vendim Nr. 1269 përmes te cilit miratoi fillimin e procesit të...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.