Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 06 Mars 2023

  Komunikatë për Publikun

  Në kuadër të bashkëpunimit në mes të Komisionit të Pavarur të Mediave me Autoritetin Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, sot në...lexo më shumë

 • Prishtinë, 24 Shkurt 2023

  Pasqyra e tregut të KE Indikatorët kryesor për TM4 2022

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre...lexo më shumë

 • Prishtinë, 15 Shkurt 2023

  Komunikatë për Media Lidhur me dhënien e Autorizimeve Individuale për sistemet 5G

  Në përputhje me Kornizën rregullatore për komunikimet elektronike, objektivat e Autoritetit të shpalosura në planin e punës, si dhe me qëllim të krijimit...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.