Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 16 Nëntor 2017

  Puntoria e organizuar nga misioni i asistencës teknike të Bashkimit Evropian TAIEX në bashkëpunim me Autoritetin Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP)

  Më datë 14-15 Nëntor 2017 është mbajtur Puntoria e organizuar nga misioni i asistencës teknike të Bashkimit Evropian TAIEX në bashkëpunim me Autoritetin...lexo më shumë

 • Prishtinë, 05 Tetor 2017

  Pasqyra e tregut të KE Indikatorët kryesor për TM2 2017

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre...lexo më shumë

 • FotoBerzh2 Prishtinë, 06 Shtator 2017

  Filloj punën projekti i BERZH për zhvillim të kapaciteteve në teknologjinë e informacionit në Kosovë

  Autoritetet e Kosovës dhe të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) kanë bashkuar përpjekjet për të fuqizuar sektorin e teknologjisë dhe...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.