Lajmet e fundit

 • Pasqyra e tregut të KE_Indikatorët kryesor për TM2_2016 Prishtinë, 19 Gusht 2016

  Pasqyra e tregut të KE _Indikatorët kryesor për TM2_2016

  Pasqyra e tregut të KE _Indikatorët kryesor për TM2_2016lexo më shumë

 • SHP Prishtinë, 19 Korrik 2016

  Pasqyra e përgjithshme e tregut të shërbimeve postare në Republikën e Kosovës për vitin 2015

  Pasqyra e përgjithshme e tregut të shërbimeve postare në Republikën e Kosovës për vitin 2015lexo më shumë

 • Prishtinë, 24 Qershor 2016

  Ndërrimi i lokacionit të zyrës në Prishtinës

  Në mënyrë që të përgjigjemi sa më efikasë ndaj kërkesave tuaja, ju njoftojmë se Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postar do...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.