Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 10 Gusht 2020

  NJOFTIM PËR OPINIONIN LIDHUR ME PUBLIKIMIN E RAPORTIT; 'PASQYRA E PËRGJITHSHME E TREGUT TË SHËRBIMEVE POSTARE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS PËR VITIN 2019’

  Në përputhje me dispozitat e nenit 7, pika (2.8) të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbimet Postare, Sektori i Shërbimit Postar (SSHP) në kuadër të Autoritetit...lexo më shumë

 • Prishtinë, 07 Gusht 2020

  NJOFTIM PER FILLIMIN E PROCESIT TE KONSULTIMIT PUBLIK TE DOKUMENTEVE PER ANALIZEN E TREGUT 'TERMINIMIT TË THIRRJEVE ME ZË NE RREJTET MOBILE INDIVIDUALE'

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10, paragrafi 5), neni 31, paragrafi 8), neni 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) dhe 3) (tutje...lexo më shumë

 • Prishtinë, 09 Korrik 2020

  Pasqyra e tregut të KE -Indikatorët kryesor për TM1 2020

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.