Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 03 Dhjetor 2020

  Pasqyra e tregut të KE -Indikatorët kryesor për TM3 2020

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre...lexo më shumë

 • Prishtinë, 23 Shtator 2020

  Pasqyra e tregut të KE -Indikatorët kryesor për TM2 2020

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre...lexo më shumë

 • Prishtinë, 10 Gusht 2020

  NJOFTIM PËR OPINIONIN LIDHUR ME PUBLIKIMIN E RAPORTIT; 'PASQYRA E PËRGJITHSHME E TREGUT TË SHËRBIMEVE POSTARE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS PËR VITIN 2019’

  Në përputhje me dispozitat e nenit 7, pika (2.8) të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbimet Postare, Sektori i Shërbimit Postar (SSHP) në kuadër të Autoritetit...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.