Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 07 Maj 2018

  Komunikatë për media

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Kosovës (ARKEP) sqaron opinion publik se nuk ka qenë palë pjesëmarrëse në kontestin e arbitrazhit...lexo më shumë

 • Prishtinë, 04 Maj 2018

  Shpallje të Konkursit Publik: Specialist për implementimin e bartshmërisë së Numrave

  Shpallje të Konkursit Publik për shërbime konsultente për përgatitje të termave të referencës për draftim të dokumentit për procedurat...lexo më shumë

 • Prishtinë, 27 Prill 2018

  Njoftim për fillimin e procesit te këshillimit publik te Draft Rregullores për “SHFRYTËZIMIN E BREZAVE TË RADIO FREKUENCAVE PËR TË CILAT NUK KËRKOHET AUTORIZIM INDIVIDUAL DHE KUSHTET TEKNIKE...

  Autoriteti në mbështetje të nenit 10, paragrafët 4 dhe 21), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 82, paragrafët 1) dhe 3), nenit 85 paragrafi 1)të Ligjit Nr....lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.