Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 19 Prill 2019

  Njoftim për miratimin e ‘Rregullores për Autorizime të Përgjithshme për ofrimin e shërbimeve postare’

  Në mbështetje të nenit 4, paragrafi 1), nenit 7 paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.2), përkatësisht nenit 8, nenit 16 paragrafi 1), paragrafi 2) dhe paragrafi 3.1), nenit 20, dhe...lexo më shumë

 • Prishtinë, 26 Mars 2019

  Komunikatë për media

  ARKEP nga data 18 mars 2019 me përfaqësim të barabartë në BEREClexo më shumë

 • Prishtinë, 21 Mars 2019

  Njoftim për fillimin e Konsultimit Publik të draft dokumentit ‘Rregullorja për Autorizime të Përgjithshme për ofrimin e shërbimeve postare’

  Në mbështetje të nenit 4, paragrafi 1), nenit 7 paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.2), përkatësisht nenit 8, nenit 16 paragrafi 1), paragrafi 2) dhe paragrafi 3.1), nenit 20, dhe...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.