Lajmet e fundit

 • SHPRK Prishtinë, 26 Korrik 2017

  Pasqyra e Përgjithshme e Tregut të Shërbimeve Postare Republikën e Kosovës për vitin 2016

  Ky dokument Raport pasqyron periudhën; 1 Janar - 31 Dhjetor 2016, dhe është përgatitur mbi bazën e analizimit të të dhënave zyrtare dhe informacioneve të...lexo më shumë

 • Prishtinë, 13 Qershor 2017

  Pasqyra e tregut të KE _Indikatorët kryesor për TM1_2017

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre...lexo më shumë

 • Prishtinë, 02 Maj 2017

  Komunikatë për Media - Ndërprerja e operimeve Ilegale

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) njofton opinionin publik se që nga data 01 Maj 2017 përfundimisht janë ndërprerë të gjitha...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.