Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 25 Maj 2018

  KOMUNIKATË

  Në mbështetje të nenit 9 paragrafi 1), nenit 10 paragrafi 12), nenit 59, nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si -...lexo më shumë

 • Prishtinë, 24 Maj 2018

  Njoftim për fillimin e procesit të konsultimit publik të

  Në mbështetje të nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.6), nenit 10, paragrafi 4) dhe 12), nenit 45 paragrafët 1) dhe paragrafi 2), nenit 54 paragrafi 1),...lexo më shumë

 • Prishtinë, 07 Maj 2018

  Komunikatë për media

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Kosovës (ARKEP) sqaron opinion publik se nuk ka qenë palë pjesëmarrëse në kontestin e arbitrazhit...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.