Plani i Punës

 • Prishtinë, 25 Janar 2013

  Programi Vjetor i Punes i ARKEP per vitin 2013

  Autoriteti Rregullator i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si Autoriteti) është Autoriteti rregullator kombëtar, i cili zbaton dhe mbikëqyrë kornizën rregullatore të përcaktuar nga Ligji për Komunikime Elektornike Nr. 04/L/109 (tutje referuar si Ligji) dhe Ligji për Shërbimet...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Janar 2013

  Plani i Punes 2013 - Narrativi i Akteve Normative

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Shkurt 2012

  Plani Vjetor i Punës 2012

  Bordi i ART-së në mbledhjen e XXIX të datës 30 Janar 2012 pas shqyrtimit të detajuar dhe këshillimit në nivel Departamentesh, me qëllim të implementimit të dispozitave të Ligjit mbi Telekomunikacionin Nr.2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-085, si dhe realizimit të objektivave...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Mars 2011

  Plani i Punës për Vitin 2011

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 11 Shkurt, 2011 pas shqyrtimit të detajuar dhe këshillimit në nivel Departamentesh, me qëllim të implementimit të dispozitave të Ligjit mbi Telekomunikacionin Nr.2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-085, si dhe realizimit të objektivave të...

  lexo më shumë