Bordi

Në Seancën plenare, të mbajtur më 27 Maj 2021, Kuvendi i Kosovës emëroi me mandat 5 vjeçar anëtarët e Bordit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare sipas Ligjit të Komunikimeve Elektronike Nr.04/L-109.

Anëtarët e Bordit janë

 • Z.Nazim Rahimi- kryetar,
 • Znj.Lule Ahmedi- anëtare,
 • Z.Shkumbin Hamiti- anëtar,
 • Znj.Rrezarta Duraku Rizaj- anëtare,
 • Z.Arijan Qorolli- anëtar,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Në Seancën plenare, të mbajtur më 14 dhjetor 2015, Kuvendi i Kosovës emëroi me mandat 5 vjeçar anëtarët e Bordit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare sipas Ligjit të Komunikimeve Elektronike Nr.04/L-109.

Anëtarët e Bordit janë:

 • Z.Kreshnik Gashi- kryetar,
 • Z.Nijazi Ademaj- anëtar,
 • Z.Hazir Hajdari- anëtar,
 • Z.Bahri Anadolli- anëtar,
 • Z.Shqiprim Pula- anëtar,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Në Seancën plenare, të mbajtur më 17 shtator 2009, Kuvendi i Kosovës emëroi me mandat 5 vjeçar anëtarët e Bordit të Autoritetit Rregullativ të Telekomunikacionit tani sipas Ligjit të Komunikimeve Elektronike Nr.04/L-109 i njohur si Autoritet Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare.

Anëtarët e Bordit janë:

 • Z.Ekrem Hoxha- kryetar,
 • Z.Lulzim Kurtaj- anëtar,
 • Z.Besnik Berisha- anëtar,
 • Z.Naser Shala- anëtar,
 • Z.Njazi Ademaj – anëtar,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Në seacën plenare, të mbajtur më 11 dhjetor 2003, Kuvendi i Kosovës emëroi antarët e Bordit të  Autoritetit Rregullativ të Telekomunikacionit:

 • Z.Anton Berisha-kryetar,
 • Z.Aziz Sefedini- anëtar,
 • Z.Lulzim Kurtaj-anëtar,
 • Z.Sejdi Tolaj- anëtar,