Raportet, pasqyra e tregut te SSHP

Pasqyra e Përgjithshëm mbi Tregun e Shërbimeve Postare në RKS 2017

Pasqyra e Përgjithshme e Tregut të Shërbimeve Postare në Republikën e Kosovës për vitin 2016

Pasqyra e Përgjthshme e Tregut të Shërbimeve Postare në RKS për vitin 2015 

Pasqyra e Përgjithshme e Tregut të Shërbimeve Postare në Republikën e Kosovës për vitin 2014

Pasqyra e Tregut të Shërbimeve Postare-Raport JANAR-DHJETOR 2013

Pasqyra e Tregut të Shërbimeve Postare-Raport JANAR-DHJETOR 2012

Pasqyra e Tregut te Sherbimeve Postare - Raporti për TM1-TM2, 2012

  • Prishtinë, 11 Korrik 2013

    Pasqyra e Tregut të Shërbimeve Postare 2012 në Republikën e Kosovës’

    “Në përputhje me dispozitat e nenit 6 pika (1.10) dhe pika (1.13) të Ligjit nr. 03/L-173 për Shërbime Postare, Sektori i Shërbimit Postar (SSHP) në kuadër të Autoritetit (ARKEP) si organ përgjegjës Rregullator për Sektorin e Shërbimeve Postare, publikon dokument-raportin ...

    lexo më shumë