Raportet mbi kualitetin e shërbimeve te komunikimeve elektronike

 • Prishtinë, 04 Prill 2017

  Raporti Vjetor i kualitetit të shërbimeve (QoS) të komunikimeve elektronike 2016

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve ofrues të shërbimeve të komunikimeve elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, njofton se ka publikuar raportin...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Prill 2016

  Raporti Vjetor i QoS për vitin 2015

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve ofrues të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, njofton se ka publikuar raportin "Raporti Vjetor i kualitetit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Prill 2015

  RAPORTET E OPERATORËVE (IPKO FIKSE DHE IPKO MOBILE) PËR KUALITETIN E SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE (PERIUDHA 2014)

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Prill 2015

  RAPORTET E OPERATORËVE (TiK/PTK DHE VALA) PËR KUALITETIN E SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE (PERIUDHA 2014)

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Prill 2015

  RAPORTI VJETOR I ARKEP PËR KUALITETIN E SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE (PERIUDHA JANAR-DHJETOR 2014)

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve ofrues të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, njofton se ka publikuar raportin "Raporti Vjetor per kualitetin e...

  lexo më shumë