RAPORTET E OPERATORËVE (TiK/PTK DHE VALA) PËR KUALITETIN E SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE (PERIUDHA 2014)

Raporti i Kualitetit të Shërbimeve për shërbimin telefonik në dispozicion për publikun të operatorit TiK/PTK për vitin 2015

TiK-D3

TiK-Ipkofix

TiK-Ipkomobile

TiK-Vala

TiK-Zmobile

Raporti i Kualitetit të Shërbimeve për shërbimin telefonik në dispozicion për publikun të operatorit Vala për vitin 2015:

Vala-D3

Vala-Ipkofix

Vala-Ipkomobile

Vala-TiK

Vala-Zmobile

Raporti i Kualitetit të Shërbimeve për SMS duke përdorur interkoneksionin-për vitin 2014

Vala-D3

Vala-Ipkomobile

Vala-Zmobile

Vala-Vala