Regjistri i Njoftimit

Brenda pesë (5) ditëve të punës, nga data e kompletimit të njoftimit nga ndërmarrja, ARKEP e regjistron ndërmarrësin në Regjistrin e Njoftimit dhe konfirmon me shkrim për kryerjen e regjistrimit.

Regjistri i Njoftimit