Call Center Kosova dhe Kristal Services licencohen për ofrimin e Shërbimeve me Vlerë të Shtuar

Në mbledhjen e tij të rregullt, të mbajtur me datë 6.6. 2007, Komisioni për Autorizim/Licencim dhe Monitorim (KALM) në kuadër të ART-së, ka marrë vendim që kompanisë Call Center Kosova dhe asaj Kristal Services t’u jepen licencat për Shërbime me Vlerë të Shtuar.

Call Center Kosova-Value Added Services

Kristal Services-Value Added Services