Vendim nr. 1686- Miratimi i Rregullores per Planin e Numeracionit

Bordi i Autoritetit në mbledhjen e 61-të të mbajtur më datë 01 Mars 2021, pas shqyrtimit të materialit të përgaditur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE), unanimisht nxori Vendimin Nr. 1686 përmes te cilit Miratohet "Rregullorja për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në Republikën e Kosovës" dhe hyn ne fuqi me date 10.03.2021.

 

 

Shkarko dokumentin