Vendimi Nr.2076-për dhënien në shfrytëzim të resurseve frekuencore në brezin 800 MHz dhe 3.6 GHz për Telekomin e Kosovës Sh.A

 

Në përputhje me Kornizën rregullatore për komunikimet elektronike, objektivat e Autoritetit të shpalosura në planin e punës, si dhe me qëllim të krijimit të kushteve për investime në teknologjitë e reja, përfshirë teknologjinë 5G, Bordi i Autoritetit në mbledhjen e 24-të, me radhë të mbajtur më datë 06 Shkurt 2023, pas shqyrtimit të aplikacioneve të operatorëve Telekomi i Kosovës Sh.A. përmes vendimit nr.2076 ka aprovuar   

· Dhënien e së drejtës për shfrytëzimin e resurseve frekuencore për operatorin Telekomin e Kosovës Sh.A. me kapacitetet

a)   2x10 MHz në kuadër të brezit frekuencor 800 MHz (811 - 821 &  852 - 862 MHz);

b)   1x100 MHz në kuadër të brezit frekuencor 3.6 GHz (3510 - 3610 GHz).

 

Shkarko dokumentin