Vendimi Nr.2078-për dhënien në shfrytëzim të resurseve frekuencore për Nivel Lokal (indor) ne brezit 3710-3800 GHz për NGN- Institut .pdf

Bordi i Autoritetit në mbledhjen e 24-të, të mbajtur më datë 06 Shkurt 2023, ka miratuar dhënien e së drejtës për përdorimin e kapacitetit frekuencor prej 90 MHz (3710 - 3800 GHz) për Institutin NGN për rrjetin privat 5G në nivel lokal/rrjet i mbyllur, i cili njëherit është autorizimi i parë në rajon për rrjeta të tilla për shërbime jo publike. Shfrytëzimi i këtyre resurseve për rrjetat private 5G do t'u mundësoj ngritjen profesionale lidhur me zhvillimet e reja teknologjike. Vendimi Nr.2078

Shkarko dokumentin