Dokumenti kornizë (Dokumenti final) - Krijimi i Nyjes Shkëmbyese të Internetit në Kosovë