Vendimi Nr.25 - Për Miratimin e Dokumentit për Këshillim Publik "Tabela e Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të Spektrit Frekuencor të Kosovës"

Shkarko dokumentin