Vendimi Nr.38 - Për Aneksin e Rreg Nr. 153-07 Plani i Numeracionit

Bordi i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART) në mbledhjen e datës 22/10/2010, ka marrë vendim për aprovimin e aneksit të rregullores për planin e numeracionit për rrjetat e telekomunikacionit në Republikën e Kosovë Nr. 153/07.
Pjesë përbërëse e planit të numeracionit do të jetë Aneksi për kodet e shkurtra për tekstet, mesazhet e shërbimeve me vlerë të shtuar (VAS-SMS).