Vendimi Nr.13 - Përmbushja e obligimeve mbrojtëse ndaj operatorit alternativ përfshirë edhe asimetrinë

Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 31.03.2010, ka marrë Vendim për “Përmbushjen e obligimeve mbrojtëse ndaj operatorit alternativ, përfshirë edhe asimetrisë në terminimin e thirrjeve”.