Vendimi Nr. 52 - Këshillim Publik për Draft Rregulloren për Sigurimin e Qasjes

Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 20.12.2010, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, ka marrë vendim për fillimin e këshillimit publik të Draft Rregullorës për “Sigurimin e Qasjes”, e cila është përgatitur nga nga Departamenti i Telekomunikacionit me asistencën dhe mbikëqyrje profesionale nga ekspertë të Komisionit Evropian /TAIEX.

Për të shkarkuar Draft Rregulloren klikoni në linkun e mëposhtëm:

Draft Rregullore për Sigurimin e Qasjes