Vendim Nr 193 - Miratimi i Rregullores Nr 14 -E drejta per shteg dhe shfrytezim te perbashket te infrastruktures

Bordi i ART-së në mbledhjen e mbajtur më datë; 14 Mars, 2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, vendosi për miratimin e 'Rregullores për të drejtën e shtegut dhe shfrytëzimin e përbashkët të infrastrukturës'.