Vendim Nr.135 - Amandamenti i licences GSM Nr. 111-04 te operatorit PTK sha-Vala

Në mbledhjen e XXVII të bordit të mbajtur me datë: 10 Tetor 2011, sipas procedurave të përcaktuara me dispozitat e ligjit bazë dhe Rregulloren e Brendshme të ART-së mori vendim Nr.135 - Amandamenti i licences GSM Nr. 111-04 te operatorit PTK sha-Vala.