Vendim Nr.134 - Per ndarjen e brezit 2 x 10 MHz ne brezin 1800 MHz per operatorin PTK sha-Vala

Në mbledhjen e XXVII të bordit të mbajtur me datë: 10 Tetor 2011, sipas procedurave të përcaktuara me dispozitat e ligjit bazë dhe Rregulloren e Brendshme të ART-së mori vendim Nr.134 - Per ndarjen e brezit 2 x 10 MHz ne brezin 1800 MHz per operatorin PTK sha-Vala .