Vendimi Nr.312-Alokimi i blloqeve numerike sipas kodeve gjeografike

Bordi i Autoritetit Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e XLIV me radhë të mbajtur me datë; 29 Janar 2013, miratoj vendimin e alokimit të dy blloqeve numerike sipas kodeve gjeografike të destinimit 490xx dhe 499xx.