Vendimi nr. 612 për Inicimin e Procesit për zgjidhjen e mos-marrëveshjeve për përdorimin e infrastrukturës (shtyllave) të operatorit PTK Sh.A. nga operatorët “IPKO Telecommunications” LLC dhe “Kujtesa

Bordi i ARKEP në mbledhjen e LXVI) me radhë të mbajtur me dt. 11 dhe 12 mars 2015, me Vendimin nr. 612 (nr. prot. 016/B/15) ka Autorizuar fillimin e procesit për zgjidhjen e mos-marrëveshjes për përdorimin e infrastrukturës së komunikimeve elektronike të operatorit PTK Sh.A. njësia biznesore Telekomi i Kosovës nga operatorët IPKO Telecommunications LLC dhe Kujtesa.Net Sh.P.K.