Vendimi nr. 894 dhe Dokumenti i Planit te shpërndarjes dhe shfyteizmit te brezit 2 GHz