Shërbimet e konsulencës për vlerësimin e brezave frekuencore për shërbime mobile brez gjera në Kosovë për nevojat e ARKEP-it