Njoftimi per dhenje te Kontrates

Konform nenit 40.3 të Ligjit nr.02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren Nr.2007/20

Shkarko dokumentin