Njoftim për Kontratë - Furnizim me pajisje për menaxhim dhe monitorim të spektrit Frekuencorë