Njoftim per kontrate - Zhvillimi i Faqes së Internetit për Nyjën Shkëmbyese të Internetit të Republikës Kosovës (KOSIX)