Njoftim per Kontratë-“Furnizim me Pajisje Matëse të Radiacionit Elektromagnetik”