Shtypja dhe furnizimi me materiale per nevojat e ARKEP-it