Ofrimi i sherbimeve te Rilokimit Zhvendosjes se orendive materialeve percjellese si dhe Pajisjeve elektronike nga objekti aktual ne objektin e ri