Plani i Numeracionit

  • Prishtinë, 12 Gusht 2014

    Plani i Numeracionit

    Rregullorja për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në Republikën e Kosovës (Ref. Rregullorja Nr.26; Nr.Prot.023/B/14) është miratuar nga Bordi i ARKEP me Vendimin Nr.521 (Ref. Nr.Prot.022/B/14).
    Qëllimi i kësaj Rregulloreje është definimi i...

    lexo më shumë