Plani i Numeracionit

  • Prishtinë, 12 Gusht 2014

    Plani i Numeracionit

    Rregullorja për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në Republikën e Kosovës (Ref. Rregullorja Nr.32; Nr.Prot.038/B/17) është miratuar nga Bordi i ARKEP me Vendimin Nr.1017 (Ref. Nr.Prot.037/B/17).

    lexo më shumë