Format për Aplikim

 • Prishtinë, 16 Shtator 2013

  Format e aplikimit për frekuencë

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Shtator 2013

  Dokumentet qe kërkohen për të aplikuar për autorizim individual

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Shtator 2013

  Format aplikim per sherbimet satelitore

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 04 Shkurt 2011

  Forma e Deklarimit Për Shfrytëzimin e Spektrit Frekuencorë qe nuk posedojne Autorizim Individual

  Përmes kësaj forme të njoftimit të shfrytëzimit të spektrit frekuencorë të githë operatorët janë të obliguar të plotësojnë dhe njoftojnë ARKEP-in për kanalet dhe brezet frekuencore që shfrytëzojnë dhe për te cilat nuk kane Autorizim Individual...

  lexo më shumë