Dokumentet qe kërkohen për të aplikuar për autorizim individual