Konsultimi për Draft Rregulloren për Mbrojtjen e Konsumatorit

Konsultimi për “Draft Rregulloren për Mbrojtjen e Konsumatorit dhe Fshehtësisë së Përdoruesve të Shërbimeve Telekomunikuese”, është i hapur nga 10.06.2008 dhe afati i fundit për dorëzimin e komenteve është 10.07.2008.

Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART) i mirëpret të gjitha komentet lidhur me këtë dokument konsultues, të cilat mund të dërgohen në adresën zyrtare info@art-ks.org.

  • Prishtinë, 04 Tetor 2010

    Draft Rregullorja per Mbrojtjen e Konsumatorit

    lexo më shumë