Hulumtimet

  • Prishtinë, 06 Korrik 2012

    Analiza e Trafikut ndërkombëtar në ardhje

    Departamenti i Telekomunikacionit sipas kërkesës me referencë PPN.nr.1665/12 të ardhur për interpretim nga Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit, ndërlidhur me analizimin e trafikut ndërkombëtar në ardhje (incoming traficc) paraqet për vëmendje të palëve të interesit...

    lexo më shumë