• Priština, 07 Juni 2022

  Obaveštenje za pocetak procesa javnih konsultacija za nacrt dokumenta „Nacionalni plan za radio-frekvencije“

  Na osnovu člana 6. stav 2.1, člana 10. stav 1, člana 45. stav 2, člana 46....čitaj više

 • Priština, 06 Juni 2022

  Plan raspodele i koriscenja frekvencijskog opsega 3400-3800 MHz za mobilnefiksne komunikacijske mreze (MFCN)

  Na osnovu clana 3 stav 1) i 2), clana 9 stav 3.6), clana 10 stav 11) i 12), clana 45 stav 1) i 2) i clana 79 stav 1) i 2) Zakona br. 04/L-109 o elektronskim komunikacijama (u daljem tekstu - Zakon ili...čitaj više

 • Priština, 14 Februar 2022

  Obaveštenje

  Na osnovu člana 10. člana 27. stava 1. i 3. Zakona o elektronskim i poštanskim komunikacijama br. 04 / L-109; Pravilnikom o plaćanju nadzora nad...čitaj više

Odluke

Ova stranica sadrzi sve odluke donosene od strane Odbora RAEPK-a i druge relevantne sluzbene akte koje imaju znacajan uticaj na elektronske i postanske komunikacije.