• Priština, 31 Maj 2018

  Obavestenje o pocetku procesa javne konsultacije

  Na osnovu člana 3. stavovi 1. i 2, člana 9. stav 3.6, člana 10. stavovi 4. i 12, člana 45. stavovi 1. i...čitaj više

 • o izveštavanju Godišnjih finansijskih izveštaja Priština, 03 Mart 2017

  OBAVESTENJE - o izvestavanju Godisnjih finansijskih izvestaja

  Na osnovu clana 10, clana 27, stavovi 1) i 3) Zakona o elektronskim i postanskim komunikacijama br. 04/L-109 (u daljem tekstu– Zakon); Uredbe o placanju za nadgledanje trzista elektronskih...čitaj više

 • Priština, 26 Februar 2016

  OBAVEŠTENJE za sve preduzetnike mreža i/ili javnih usluga elektronske komunikacije o izveštavanju Godišnjih finansijskih izveštaja

  Na osnovu člana 10, člana 27, stavovi 1) i 3) Zakona o elektronskim i poštanskim komunikacijama br. 04/L-109 (u daljem tekstu– Zakon); Uredbe o plaćanju...čitaj više

Odluke

Ova stranica sadrzi sve odluke donosene od strane Odbora RAEPK-a i druge relevantne sluzbene akte koje imaju znacajan uticaj na elektronske i postanske komunikacije.