Odbor

U plenarnoj Sednici, održane 17 septembar 2009, Skupština Republike Kosova odobrila je članove Odbora Regulativnog Autoriteta Telekomunikacije.

ÄŒlanovi Odbora su:

G. Ekrem Hoxha- predsedavajući
G. Lulzim Kurtaj- Clan
G. Besnik Berisha- Clan
G. Naser Shala- Clan
G. Njazi Ademaj – Clan