Vesti

 • Priština, 07 Juni 2022

  Obaveštenje za pocetak procesa javnih konsultacija za nacrt dokumenta „Nacionalni plan za radio-frekvencije“

  Na osnovu člana 6. stav 2.1, člana 10. stav 1, člana 45. stav 2, člana 46. stav 3 i člana 54. Zakona br. 04/L-109 o elektronskim komunikacijama (u daljem tekstu: Zakon ili ZEK) kao i na osnovu...

  čitaj više
 • Priština, 06 Juni 2022

  Plan raspodele i koriscenja frekvencijskog opsega 3400-3800 MHz za mobilnefiksne komunikacijske mreze (MFCN)

  Na osnovu clana 3 stav 1) i 2), clana 9 stav 3.6), clana 10 stav 11) i 12), clana 45 stav 1) i 2) i clana 79 stav 1) i 2) Zakona br. 04/L-109 o elektronskim komunikacijama (u daljem tekstu - Zakon ili ZEK) i Nacionalni plan raspodele radio-frek

  čitaj više
 • Priština, 14 Februar 2022

  Obaveštenje

  Na osnovu člana 10. člana 27. stava 1. i 3. Zakona o elektronskim i poštanskim komunikacijama br. 04 / L-109; Pravilnikom o plaćanju nadzora nad tržištem elektronskih i poštanskim komunikacija (br. prot. 025/B/20), regulatorno

  čitaj više
 • Priština, 09 Mart 2021

  Obavestenje

  Na osnovu clana 10. clana 27. stava 1. i 3. Zakona o elektronskim i postanskim komunikacijama br. 04 / L-109; Pravilnikom o placanju nadzora nad trzistem elektronskih i postanskim komunikacija (br. prot. 025/B/20), regulatorno telo za elektronske i postanske komunikacije (RAEPC) saopstava sledece tumacenje / obavestenje paznji ovlascenih entiteta...

  čitaj više
 • Priština, 20 Mart 2020

  OBAVESTENJE RAEPK-a O PROCEDU RADA ZBOG VANREDNE SITUACIJE U JAVNOM ZDRAVLJU

  Regulatorni autoritet za elektronske i postanske komunikacije (RAEPK) vas obavestava da zbog vanredne situacije u javnom zdravlju, za sprovodenje Odluke Vlade Republike Kosovo u cilju nastavka pruzanja usluga i stvaranja sto sigurnijih uslova za osoblje RAEPK-a i za stranke, proces rada RAEPK-a bice realizovan na sledeci nacin

  čitaj više
 • Priština, 31 Maj 2018

  Obavestenje o pocetku procesa javne konsultacije

  Na osnovu člana 3. stavovi 1. i 2, člana 9. stav 3.6, člana 10. stavovi 4. i 12, člana 45. stavovi 1. i stav 2, člana 54. stav 1. stav 2. i stav 4, člana 79. stavovi 1. i 2. i člana...

  čitaj više
 • o izveštavanju Godišnjih finansijskih izveštaja Priština, 03 Mart 2017

  OBAVESTENJE - o izvestavanju Godisnjih finansijskih izvestaja

  Na osnovu clana 10, clana 27, stavovi 1) i 3) Zakona o elektronskim i postanskim komunikacijama br. 04/L-109 (u daljem tekstu– Zakon); Uredbe o placanju za nadgledanje...

  čitaj više
 • Priština, 26 Februar 2016

  OBAVEŠTENJE za sve preduzetnike mreža i/ili javnih usluga elektronske komunikacije o izveštavanju Godišnjih finansijskih izveštaja

  Na osnovu člana 10, člana 27, stavovi 1) i 3) Zakona o elektronskim i poštanskim komunikacijama br. 04/L-109 (u daljem tekstu– Zakon); Uredbe o plaćanju za nadgledanje tržišta elektronskih komunikacija (Ref. br. Prot.021/B/13), Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske...

  čitaj više
 • Priština, 23 Februar 2011

  Saopstenje Za Javnost - ISP

  Regulativni Autoritet Telekomunikacije (RAT), nakon pažljivo ispitivanje aktivnosti preduzeća (Internet Service Provider - ISP) koje nude internet usluge na tržištu telekomunikacija u Republici Kosovo, je utvrđeno da je značajan broj njih radi bez dozvole- / odgovarajuće ovlašćenje...

  čitaj više
 • Priština, 17 Septembar 2010

  Saopstenje za javnost

  Regulativni Autoritet Telekomunikacije (RTA), u saradnji sa agencijama za sprovođenje zakona u cilju ostvarivanja postojećih zakona i stvaranje uslova za normalan rad licenciranih operatora mobilne telefonije, na osnovu zakona o telekomunikaciujama, je preduzela akciju zaustavljanja ilegalne aktivnosti nelicenciranih i...

  čitaj više
 • Priština, 17 Septembar 2010

  Saopstenje za javnost

  Regulativni Autoritet Telekomunikacije dana 23 i 24 April 2010, sa uspehom je obavljao operaciju za ukidanje ileganih antena operatora mobilne telefonije postavljene unutar teritorije Republike Kosova.

  čitaj više
 • Priština, 17 Septembar 2010

  Sqarim për opinionin srb

  čitaj više
 • Priština, 15 Septembar 2010

  Meeting of Mr. Anton Berisha with the European Commission Official

  čitaj više
 • Priština, 28 Juli 2010

  Njoftim për Këshillim Publik

  čitaj više
 • Priština, 30 Juni 2010

  TRA visits the Croatian Regulator

  čitaj više