Snabdevanje sa opremom za implementaciju platforme za kontrolu visokokvalitetnih usluga za pristup internetu