Obaveštenje o Ugovoru-„Snabdevanje Portablim Priemnikom-Receiverom“