Obaveštenje o Ugovoru-Snabdevanje sa dva Vozila za Potrebe RAEPK-a