Obaveštenje o Ugovoru-„Podizanje Infrastrukture za Monitorisanje Parametara Kvaliteta Usluge Telekomunikacije ( Fiksne i Mobilne Telefonije)“