Legislacija

  • Priština, 01 Oktobar 2010

    Zakon br. 2008 03-L085 o Izmena Zakona o Telekomunikacijama

    čitaj više
  • Priština, 01 Oktobar 2010

    Zakon o Telekomunikacijama

    čitaj više