Vizija

Naša vizija je da razvijemo sektor Elektronskih komunikacija na Kosovu, i informacionu ekonomiju kroz implementaciju politika koja su u skladu sa reformama u ovom sektoru koja se sprovode od strane Evropske Unije i drugog dela industrijalizovanog sveta. Mi ćemo postići našu viziju kroz pristup tržištu, promovisanje zdrave konkurencije izmeÄ‘u ovlašÄ‡enih operatera, tehnologija i novih usluga tako da se ispunjavaju zahtevi potrošača. Kao RAEPK ćemo obezbediti zaštitu potrošača, korisno i transparentno upravljanje i optimalno korišÄ‡enje ograničenih resursa. Za to se zahteva stvaranje jednog pravnog okvira za praćenje i nadgledanje ovog sektora, okvira koji olakšava i omogućava transparentno i korisno upravljanje. Kao institucija, mi procenjujemo osnivanje jednog nezavisnog regulatornog sistema za nadgledanje tranzicije od monopolnog sistema na konkurentno tržište u jednoj regulatornoj i pravnoj sredini koja će promovisati investicije i slobodnu konkurenciju tako da se ispunjavaju zahtevi potrošača i telekomunikacionih usluga.