Mundesi punesimi

NJOFTIM PËR KONKURS

Kërkesa për punësim dhe përshkrimi i punës mund të merret në recepcionin e ndërtesës së Autoritetit (Rr. Bedri Pejani, nr.23 - Prishtinë). Formulari zyrtar për aplikim, mund ta shkarkoni nga ueb -faqja www.arkep-rks.org dhe ato duhet të dorëzohen në zyrën e Sekretarisë së Autoritetit ose të dërgohen përmes postës.

Për informata shtesë mund të njoftoheni përmes telefonit +383 38 212 345.

Në linkun e shënuar mund te shkarkoni aplikacionin për paraqitjen e interesit me rastin e konkurseve të publikuara nga Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare.

 Kliko këtu.

______________________________________________________________________________