Konsultim per Kornizen MVNO

Konsultimi për Kornizën MVNO është hapur më 12.12.2007 dhe afati i fundit për dorëzimin e komenteve është 4.02.2008, komente të cilat duhet të dërgohen në adresën zyrtare info@art-ks.org.