Konsultimi mbi Strategjinë Kombëtare për implementimin FWA

Konsultimi për FWA është hapur më 5 Mars 2008 dhe afati i fundit për dorëzimin e komenteve është 5 Prill 2008, komente të cilat duhet të
dërgohen në adresën zyrtare info@art-ks.org.

  • Prishtinë, 04 Tetor 2010

    Konsultimi mbi Strategjinë Kombëtare për implementimin FWA

    lexo më shumë